visie
containerwoning binnen het masterplan
concept tekeningen visie

wwp-visie.png

Als we kijken naar de bestaande visies omtrent het Wagenwerkplaats terrein dan zien we een groot aantal punten die perfect passen bij de realisatie van de containerwoning:

Visie Wagenwerkplaats

- Creatief/cultureel ondernemerschap: Het moge duidelijk zijn dat de werkzaamheden van nr37 vallen binnen het streven van meer creatief/cultureel ondernemerschap op de Wagenwerkplaats. In het plan voor de atelierwoning zal de huidige indeling van de Garage reddingauto's blijven bestaan, 1/4 kantoor gedeelte, het overige deel werkplaats.

- Onderwijs & innovatie: Met de plannen voor het opzetten van een Kinderfablab in het atelier staat dit punt ook hoog op onze persoonlijke agenda. Iris Douma is op dit moment bezig met een onderzoek naar 21st Century Skills and Playful Interaction op de TU in Eindhoven en wil deze kennis graag overbrengen in de vorm van workshops in het atelier.

Structuurvisie Amersfoort 2030 (pdf)

- Wagenwerkplaats als kruispunt van economie, creativiteit en onderwijs.

- Intensiveren van ruimtegebruik: Door een woning te plaatsen boven de bestaande (te behouden) bebouwing maak je gebruik van ruimte die anders niet beschikbaar was geweest voor bebouwing.

- Nieuwe, compactere woonmilieus.

Woonvisie Amersfoort 2011-2020 (pdf)

-Een Amersfoortse invulling aan compact binnenstedelijk bouwen, nieuwe woonconcepten: Hoewel het wonen in containers niet per se meer een nieuw woonconcept is is het voor Amersfoort en de Wagenwerkplaats een uniek project.

-Functiemenging als voorwaarde: Hoewel deze voorwaarde geldt voor de Wagenwerkplaats in het geheel zie je de functiemenging in dit concept zelfs op 1 adres!

(interactieve) objecten
(interieur) objecten
software
verzamelingen
geluid
in opdracht
contact